ENEPEX 2022 - 07/11/2022 -Neste ano, o VIII ENEPEX será realizado de 07 a 11 de novembro de 2022